Підвищує живучість і пристосовуваність культур до несприятливих умов

20 декабря 2010

Препарат містить похідні бурштинової, оксибурштинової (яблучної та винної), щавелевої та лимонної кислоти, які в багато разів підвищують адаптації рослин і пристосовуваність до несприятливих умов. Ці кислоті беруть участь у найважливіших окисних циклах перетворення речовин в организмі, виконуючи на разніх стадіях функцію активаторів енергетичних процесів, сприяючи накопиченю в клітинах АТФ (аденозинтрифосфата) і посиленню їх киснепостачання (оксигенації). При відсутності в мітохондріях клітини будь-якої з цих кислот, перенесення електронів і енергетичне перетворення припиняються, не переходячи в наступну фазу, і організм гине.