Що таке нанотехнології?

В сучасному науковому суспільстві існую багато суперечок щодо того, що таке нанотехнології і як саме класифікувати отриману за допомогою цих нових методів продукцію. Наразі нанотехноогії є суміжною сферою, що знаходиться на межі фундаментальних та прикладних дисциплін, науки та техніки. Основною сферою використання нанотехнологій є практичні досліди з теоретичним обґрунтуванням, які стосуються аналізу, синтезу і методів виробництва різноманітних продуктів з чітко визначеною атомарною структурою. Створення цих продуктів пов’язане зі спрямованими маніпулюваннями з речовиною на рівні молекулярних та атомарних зв’язків в його структурі.

Чи розуміють наші аграрії, що таке нанотехнології і як їх використовувати в господарстві?

До нанотехнології, як науки, відноситься фізколоїдна хімія, молекулярна біологія, мікроелектроніка. Що стосується практичної діяльності компанії Nanomix, то використання нанотехнологій дозволяє нам отримувати хелатні мікродобрива найвищої якості.

Колоїдні системи – частки, що займають проміжне положення між макросвітом (гомогеними розчинами, сплавами) та предметами макросвіту. До колоїдних систем можна віднести складні органічні молекули (ДНК, білки), хмари, кров людини, транзистори, які є компонентами мікропроцесорів. Головна особливість таких часток в тому, що їхня поверхня в мільйони разів перевищує об'єм молекул, відповідно, їх поведінка суттєво відрізняється від об'єктів макросвіту і від властивостей розчинів та розтопів. Суттєві розбіжності у властивостях колоїдів проявляються при розмірі часток, що знаходяться в діапазоні від 1 до 100 нанометрів – звідси і пішла назва «нанотехнологія», що означає роботу з об'єктами даних розмірів.

Практичне використання нанотехнологій передбачає спорудження приладів, що дозволяють створювати, обробляти і маніпулювати наночастками. До цього часу немає точного визначення і класифікації нанопродукції, і чітких критеріїв того, що таке нанотехнології, але в науковому світі побутує думка, що нанотехнології і молекулярні технології – це наступний крок у розвитку сучасної електроніки, де стандартні методи виробництва вже втратили свій ККД через експоненціально зростаючі економічні витрати на їхнє продукування. Мінеральні добрива від Наномікс створюються з використанням сучасних нанотехнологій і тому вони є одним з найбільш ефективних різновидів сучасних добрив.